2018

Podunajský kompas

danubecompass

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied spustilo nový produkt DanubeCompass pre orientáciu a integráciu imigrantov na Slovensku a v pracovnom a v ekonomickom prostredí krajiny. Nová služba je produktom medzinárodného projektu s názvom Podunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants - akronym DRIM). Iniciatívu realizujú podunajské aktéri v rámci schémy EÚ Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020.

 

 

Podunajský kompas v kontexte Slovenskej republiky bude prehľadne prezentovať široko poňaté aktuálne informácie, o ktoré majú migranti tradične veľký záujem, napr. z oblasti príchodu a pobytu, pracovného trhu, vzdelávania, každodenného života, zdravotných služieb a výučby slovenčiny, a to vo viacerých relevantných jazykových mutáciách - slovenčine, angličtine, ukrajinčine, srbčine a vietnamčine. Túto informačnú platformu možno nájsť už teraz na internetovej stránke http://sk.danubecompass.org/ ; v najbližšom období bude plne skompletizovaná.


Inštruktážne video si môžete pozrieť prostredníctvom YouTube kanálu:


https://www.youtube.com/watch?v=1uQD8VLOxxc
https://www.youtube.com/watch?v=5oHcDKNoKkQ&list=PLn-EQsSDRy7I7Cfjd7ZhOGB2XhqfG2OiE


Viac informácie na http://www.uet.sav.sk