2017

Trh práce pre Rómov

Dňa 5. decembra 2017 sme realizovali pracovný workshop pre 7é zástupcov samosprávy, štátnej správy a neziskového sektoru v Bojniciach. Počas jednodňového semináru na tému „Začarovaný kruh chudoby vs. finančné stimuly pre zamestnanosť a lepšie životné podmienky“ boli prezentované a diskutované najmä:
- pozitívne príklady a overené riešenia, impulzy a vízie pre budúcnosť inklúzie Rómskej minority na Slovensku
- kto, kde a ako môže získať financie pre samosprávy/neziskovky na riešenie zámestnanosti Rómov

Stretnutím starostov, odborníkov a zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Úradu splnomocnenca vlády pre Rómske komunity sme poukázali na riešiteľné problémy, na dobré príklady a na finančné nástroje, ktoré umožňujú meniť život v chudobných regiónoch, v osadách a v obciach s prítomnosťou marginalizovaných národnostných menšín a dlhodobo nezamestnaných.

Tvorba verejných komunálnych politík je jednou z možností ako vyjsť zo začarovaného kruhu chudoby - odpovede budeme hľadať počas workshopu spolu so zástupcami samosprávy, štátnej správy. K tomuto môžu prispieť dobré praktiky, finančné stimuly ale takisto aj nový zákon o sociálnej ekonomike a o sociálnych podnikoch.
 

Stretnutie bolo organizované v rámci projektu „V4 and EaP Platform Promoting Minority Rights
at Workplaces and in Communities“ a s finančnou podporou International Visegrad Fund
a All-Poland Alliance of Trade Unions.