2014

V roku 2014 Inštitút pre rozvoj spoločnosti realizuje projekty na podporu rozvojovej spolupráci a zmeny postojov spoločnosti voči etnickým minoritam.

 

Združenie iniciovalo kampaň na podporu Diaspora organizácií www.pomocnaredaj.sk 

 

Kampaň “Pomoc na predaj” je reakciou na potrebu zmeny vo vnímaní globálneho rozvoja, založeného na mobilite, zdieľaní vedomostí a ľudského kapitálu pri plnom rešpektovaní vzájomnej závislosti takzvaného Spoločenstva Severu a Globálneho Juhu (všeobecný termín pre zoskupenie krajín s nízkou a strednou mierou príjmov).

 

Prečo „Pomoc na predaj“?

Spojili sme nespojiteľné veci. Dar neznamená pomoc, ak rybou nakŕmite hladného len na jeden deň, ani ak mu ryby darujete. Predávať znamená ohodnotiť odovzdávanie vedomostí a zručnosti imigrantov, aby sme dokázali spoločne podnikať a vytvárať nové inštitúty pre rozvoj v poľnohospodárstve, zdravotvnictve, školstve, a zároveň podnietiť inovácie a technológie v tradičných odvetviach Globálneho Juhu.
 

Je potrebné zmeniť slovník, a prestať hovoriť o chudobe a nevyspelosti krajín imigrantov žijúcich medzi nami. Je to štatistické klišé. Dotýka sa najmä koloniálnych čias, do ktorých slovenská história ani nezapadá. Chceme byť moderní, a preto by bolo dobré používať správne termíny ohľadom krajín, z ktorých pochádzajú imigranti a utečenci na Slovensku, a nedávať ich do jedného vreca „tretieho sveta“. 

 

 

V spoločnosti ešte stále prežíva množstvo nezmyselných predsudkov voči minoritám a imigrantom. Rozhodli sme sa preto v rámci celoeurópskeho projektu BEAMS zorganizovať vo vybraných slovenských mestách akcie, ktorými sa budeme snažiť bojovať proti stereotypom. Akákoľvek diskriminácia totiž v spoločnosti vytvára nepríjemné napätie a sťažuje spolužitie všetkých ľudí na sociálnej, kultúrnej a ekonomickej úrovni.

 

Tí, čo sa na akcie prídu pozrieť, sa budú môcť zapojiť do rôznych situačných inscenácií inšpirovaných rozmanitým vnímaním menšinových kultúr. Odvážnejší sa môžu zúčastniť aj interaktívnych skúšobných „kastingových“ akcií a stať sa protagonistom kreatívnych experimentov či divadelných scénok.

 

Podujatia tiež ponúknu tradičné slovenské jedlá, farbenie na telo a ďalšie prekvapenia. Súčasťou každej akcie bude tiež pojazdná knižnica plná kníh, v ktorej si môžu okoloidúci nájsť svoju obľúbenú knihu zo starších čias.

 

 

http://mirrorofficial.com/kategoria/multikulty/1508/