Drop Your Stereo, be a Type

Lámanie európskych postojov voči stereotypom o migrantoch/minoritách

Diverzita je hlavná sila pre rozvoj európskej rodiny ako priateľského domova so zachovávaním práv pre všetkých, avšak diskriminácia- priamo vyjadrená alebo skrytá - sužuje nepretržite koexistenciu všetkých ľudí na sociálnej, kultúrnej a ekonomickej úrovni.

 

Médiá, zábavný priemysel a umenie, často považované za domény populárnej kultúry, sú medzi najmocnejšími hybnými silami zobrazujúcimi sociálne trendy, vytvárajúcimi verejné názory, produkujúcimi a umocňujúcimi stereotypné kontá skupín, komunít a indivíduí, „stereotypizujúcimi“ ich črty, zvyky a vlastnosti, ktoré sú skoncipované v istom čase a priestore.

 

Projekt BEAMS alebo „Lámanie európskych postojov voči stereotypom o migrantoch/minoritách“ prináša spolu 15 partnerov z 12 európskych krajín za účelom lepšieho porozumenia a spojenia medzi populárnou kultúrou, komunitným cítením o stereotypných a diskriminačných postojoch občanov; a dovoľuje skupinám migrantov a etnických minorít získať plné práva občianstva v mnohých aspektoch.

 

Partneri taktiež spájajú sily pre zvýšenie povedomia o existencii stereotypov a podporujú mladých Európy v duchu „prestaňme pozerať a začnime vidieť“. Odstraňujú stereotypy a populárne sociálne, politické alebo ekonomické mechanizmy posilňujúce pevný všeobecný imidž, a či súbor vlastností, reprezentujúce konkrétny typ ľudí alebo kultúr spojených s týmito sociálne diskriminovanými skupinami našej spoločnosti. Je dôležité spochybňovať tieto stereotypy. Potrebujeme zamestnať kritické pohľady pri búraní negatívnej korelácie medzi stereotypmi a diskriminačným správaním smerom k špecifickým skupinám migrantov a minorít.

 

Rozlúštenie a úžasný dej BEAMS-u:

 

EPIZÓDA 1: Širokospektrálna kolekcia populárnej kultúry pozostávajúca z videí a televíznych materiálov, beletrie a šou, filmov, záznamov športových udalostí, kníh, príspevkov mainstreamových médií, divadelných a muzikálnych vystúpení je pozorne analyzovaná s cieľom identifikácie mechanizmov kreácie/ udržovania/ premietania obrazov a stereotypov. 15 partnerských organizácií opisuje cez 100 interview s verejne vplyvnými producentmi, umelcami, vedcami, aktivistami a podstatnými expertmi v 12 európskych krajinách.

 

EPIZÓDA 2:

BEAMS sa zameriava na diskusie expertov a reprezentantov populárnej kultúry s dopadom na stereotypné vnímanie v médiách, zábavnom a kreatívnom priemysle. Rozmanitosť skupín občanov rozdielnych spôsobov života bude interpretovať a odrážať všeobecné porozumenie zbieraných dôkazov o stereotypoch v populárnej kultúre. Pomôže to partnerom lepšie pochopiť módu sociálneho, politického a ekonomického stereotypovania skupín migrantov a etnických minorít, ktorí sú ovplyvnení.

 

EPIZÓDA 3: 

Nakoniec, film zbiera dôkazy, že „Videnie sa stane Robením“. Partneri rozpracujú skúšobné akcie pre mladých. V týchto častiach projektov sa mladí a herci populárnej kultúry stanú protagonistami kreatívnych experimentov, ktoré im pomáhajú a ostatní občania si budú užívať rozpracovanie menej stereotypných druhov kultúr. Herci budú spoznávať diverzitu ako pridanú hodnotu pre spoločnosť a budú organizovať verejné podujatia o migrácii ako forme diskriminácie, rasizmu a xenofóbie, a tak budú zdieľať viac tolerantných vízií v spoločnosti.

 

POKRAČOVANIE NABUDÚCE... Projekt beží od januára 2013 do konca roku 2014, avšak toto nie je jeho koniec. Nástroje a metódy zamestnané všetkými partnermi budú rozlíšené pre inšpiráciu ostatných v populárnej kultúre lokálne a v Európe, a stanú sa životaschopnými príkladmi ako „ prestať pozerať a začať vidieť“ a začať pracovať spolu pre priateľskú Európu plnú práv ako domova pre nás.

 

Partenerské organizácie:
Veneto Region – Migration Policy Unit – Taliansko
Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation – Rakúsko
General Directorate of Immigration- Community of Madrid – Španielsko
Cittalia – ANCI Research Foundation – Taliansko
Sucar Drom – Taliansko
Migrants Resource Centre – Spojené kráľovstvo
Foundation of People’s Development – Rumunsko
Produkce Radim Prochazca – Česká republika
Order of Puglia Journalists – Taliansko
Society Development Institute – Slovenská republika
Mira Media –Holandsko
Menedek – Hungarian Association for Migrants –Maďarsko
Association 2050 – Taliansko
Tandem Plus Network – Francúzsko
Veneto Lavoro - Taliansko