2009

Inštitút pre rozvoj spoločnosti momentálne poskytuje svojich odborníkov pre projekt "Pracovná banka pre migrantov" (www.migration.sk).  Projekt realizuje Ústav verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave. Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov. V priebehu mesiaca august 2009 sme pre Ústav verejnej politiky zorganizovali informačné stretnutia  pre regionálnych, mestských predstaviteľov, migrantov a iných aktérov z regiónov. Analyzovali a vyhodnotili sme výsledky  hĺbkového celonárodného prieskumu potrieb migrantov. 

 

www.migration.sk 

http://www.sme.sk/c/5081092/migranti-dostali-vlastny-web.html

http://www-8.vlada.gov.sk/17901/einclusion:-novy-informacny-portal-wwwmigrationsk-pre-pristahovalcov-na-slovensku.php

 

Výsledky celonárodného prieskumu potrieb migrantov na Slovensku:                                                                           domain/sdi/files/prieskum-medzi-migrantmi.pdf 

 

Informačné regionálne stretnutia:                                                                                                                                            domain/sdi/files/informacne-stretnutia_08_2009.pdf 

 


Integračné praktiky v Rakúsku:                                                                                                                                                        domain/sdi/files/integracne-praktiky-v-rakusku.pdf                                                                                               

 

 Migranti z tretích krajín nevedia nič o Slovensku:  

  http://dnes.atlas.sk/slovensko/verejna-sfera/586129/migranti-z-tretich-krajin-nevedia-nic-o-slovensku


Migrantom z tretích krajín chýbajú základné informácie o Slovensku:
http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpravy/zprava.asp?NewsID=81917

 

Z cesty po balkánskych univerzitách:                                                                                              http://plus7dni.pluska.sk/plus7dni/reportaz/2009/11/juhoslavia.html

http://www.kulpin.net/aktuality/imigracna-a-problematika-trhu-prace-a-zamestnavania-v-slovenskej-republike.html

 

Firmy zamestnávajú tisíce migrantov:

http://www.ta3.com/sk/reportaze/139556_firmy-zamestnavaju-tisice-migrantov