Zastupovanie práv občanov

- Poradenstvo pre občianske a ľudské práva


- Ochrana a presadzovanie záujmov národnostných menšín a etnických skupín
 

- Ochrana a tvorba životného prostredia, kultúrneho bohatstva
 

- Ochrana a zastupovanie ekonomických a sociálnych práv občanov
 

- Zvyšovanie verejnej mienky a povedomia občanov