Podpora rozvojových politík

- Sieťovanie a medzinárodná spolupráca za účelom zdieľania vedomosti, dobrých praktík, know-how a technológie, vytvorenie siete spolupráce s ostatnými združeniami s podobnými aktivitami,


- Koordinácia aktivít a poradenstvo v oblasti verejnej, zahraničnej a rozvojovej politiky a spolupráce


- Podpora sociálnoekonomického rozvoja regiónov a rozvojových krajín


- Realizácia verejných prieskumov a štúdia na podporu modernizácia verejných politík a dobrej spravovanej spoločnosti


- Vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov