Diverzifikácie politík

- Rozvoj diverzifikácie na slovenskom trhu, na trhu Európskej únie a na medzinárodnom trhu


- Tvorba a diverzifikácia jednotlivých politík
 

- Rozvoj spolupráce medzi východnou a západnou Európou