Prestanme sa pozerať, začníme vidieť

V súčasnosti sa vzdialenosti aj prostredníctvom médií skrátili, svet sa metaforicky zmenšil. Inakosť, kolektívna identita, zostávajú zachované, exotika ustupuje.

 

Vo vzťahu majorita/väčšina, štátotvorný národ/ vs. minorita /podriadená menšina/ na západe i východe Európy prevláda a prežíva chápanie menšín ako podriadených, nízko hodnotených identít.

Aj v Slovenskej spoločnosti ešte stále prežíva množstvo predsudkov voči minoritám a imigrantom. Rozhodli sme sa preto poskytnúť alternatívnu formu predchádzania stereotypov v rámci celoeurópskeho projektu BEAMS.

 

Diverzita je hlavná sila pre rozvoj európskej rodiny ako priateľského domova so zachovávaním práv pre všetkých, avšak diskriminácia - priamo vyjadrená alebo skrytá - sužuje nepretržite koexistenciu všetkých ľudí na sociálnej, kultúrnej a ekonomickej úrovni.

 

Médiá, zábavný priemysel a umenie, často považované za domény populárnej kultúry, sú medzi najmocnejšími silami zobrazujúcimi sociálne trendy, vytvárajúcimi verejné názory, „stereotypizujúcimi“ ich črty, zvyky a vlastnosti, ktoré sú skoncipované v istom čase a priestore.

 

Projekt BEAMS alebo „Lámanie európskych postojov voči imigrantom/minoritám“ prináša spolu 15 partnerov z 12 európskych krajín za účelom lepšieho porozumenia a spojenia medzi populárnou kultúrou a komunitným cítením o stereotypných a diskriminačných spravaniách občanov; a dovoľuje skupinám migrantov a etnických minorít získať plné práva občianstva v mnohých aspektoch.

 

Pohľady umeleckých diel a populárnej kultúry dokažú lámať negatívne korelácie medzi stereotypmi a diskriminačným správaním voči skupinám imigrantov a minorít.

 

Populárna kultúra a stereotypy možno stručne opísať takto:

 

Stereotypy negatívneho charakteru nášli svoj priestor v dennikoch a časopísoch, vo vonkajšej reklame a na internetových bloggoch a v sociálnych sieťách.

Populárna kultúra má etnografické prístup k stereotypom a prenáša problémy mešín s väčšinou cez folklorné charakteristiky, ako sú ľudová hudba, tanec a piesne, kolorit kostýmov a zvykov.

Populárna kultúra hľadá výnimky medzi menšín, ktoré prelomujú stereotypne rozmýšľanie o danej skupine.

Populárna kultúra z vonkajšej reklamy odráža stereotypy voči menšinám poháňaných politickým napätím (Maďari a Rómovia).

Absencia menšín a migrantov v divadelných predstaveniach, či vo výtvarnom umení.
Najčastejšie sa etnické mešín objavujú vo filmovej tvorbe alebo fotografických produktoch, ke’dže sa kladie na ich odlišnosť.

Populárna kultúra zvyčajne odráža všeobecne popularizované formy a modely stereotypov o určitých menšínach a tým prepotrvdzuje zaužívaných predstáv a obrazov o menšinách.

Populárna kultúra premenila veľa stereotypných vnimaní o menšinách na kitche, napríklad tanec, hudba a spev.

Stereotypy sú do značnej miery prejavujú prostredníctvom mainstreamových médií.

Štátne programy podporujú ojedinelé a jednorazové podujatia a táto forma finančného stimulu nápomahá tvorby úmeleckých produktov, ktoré ale niesú častokrát výsledok kultúrnej úvahy.

Ziskali sme rôzne infromácie o stereotypnom vnímaní menšín v slovenskej pop-kultúre. Správy najdete prostredníctom linkov nizšie uvedených:

Fotografia

Filmy

Správa o analýze pop-kultúry a médií

Prezentácia v Bruseli

Dotáznik

Články kampane Prestaňme sa pozerať začnime vidieť na partnerskon online časopíce mirrorofficial

Plágat stereotypy

Úmenie v škatuľke

Som moslimka

Etnické vysielanie

Rómska snímka

Video záznamy z kampane Prestaňme sa pozerať začnime vidieť

Správa polročná o projekte BEAMS na Slovensku

Správa o WS1 a WS2 projektu BEAMS

Prezentácia SDI na stránke projektu BEAMS www.beams-project.eu

Reportáž - Regina

Foto kampane

louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses cheap oakley sunglasses cheap oakleys oakleys outlet discount oakley sunglasses cheap oakley sunglasses outlet cheap oakley sunglasses sale oakley sunglasses outlet fake oakley sunglasses fake oakleys fake oakleys wholesale fake oakleys sunglasses wholesale fake oakleys sunglasses replica oakley sunglasses replica oakleys replica oakleys wholesale oakley outlet cheap oakley sunglasses cheap oakleys oakleys outlet discount oakley sunglasses cheap oakley sunglasses outlet cheap oakley sunglasses sale oakley sunglasses outlet fake oakley sunglasses fake oakleys fake oakleys wholesale fake oakleys sunglasses wholesale fake oakleys sunglasses replica oakley sunglasses replica oakleys replica oakleys wholesale oakley outlet